Het Meerjarenplan 2015-2018 Inspectie SZW: de Risico’s in beeld

Geplaatst door:

De Inspectie blijft zich met het toezicht op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid inzetten voor een sociaal en economisch krachtig Nederland met eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Prioriteit voor de Inspectie SZW blijft het aanpakken van ernstige misstanden en notoire overtreders. Daarbij is in 2015 speciale aandacht voor bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. Als de zaken niet op orde zijn, dan volgt een maatregel zoals een boete of een stillegging. Hierbij maakt de Inspectie gebruik van de mogelijkheden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Wahss), die op 1 januari 2013 in werking is getreden.

De Inspectie gaat ervan uit dat de meeste bedrijven en werknemers ervoor zorgen dat ze gezond, veilig en eerlijk werken. Daar waar bedrijven en instellingen zich aan de regels houden blijft de Inspectie weg, maar bij misstanden wordt hard en zichtbaar opgetreden.

http://www.meerjarenplan2015-2018inspectieszw.nl/programmering/programmas

De Inspectie werkt Thematisch. Hieronder ziet u welke risico het betreft:

Themagericht SZW

 

 

 

 

 

 

 Facebooklinkedin

0