Is het streven naar goede arbeidsomstandigheden een idealisme?

Geplaatst door:

Idealisme is een positieve karaktereigenschap. Idealisten dromen van een betere wereld. Zij zijn degenen die durven te dromen over verbetering/verandering.
Dromen kunnen resulteren in ambities. Ambities kunnen worden omgezet in concrete ideeën, visies, plannen, daden, acties die resulteren in verbetering/vernieuwing/verrassing, bevrediging van de menselijke behoeften. Dus idealisten zijn noodzakelijk voor vooruitgang. Idealisme komt voor bij iemand die qua karakter in zekere zin ook optimistisch is en ambitieus.

Een idealist heeft ethische Idealen/dromen/ambities. Emoties: verdriet, onrechtvaardigheid zijn een drijfveer van een idealist. Idealisme brengt een behoefte met zich mee: men heeft behoefte aan een betere maatschappij, meer rechtvaardigheid (ethiek).

Is het streven naar goede arbeidsomstandigheden een idealisme of gaat dit te ver om te zeggen, ik ben er nog niet helemaal uit!

Een idealist mist soms misschien de waardering en aanmoediging van zijn medemensen omdat deze deze eigenschap in mindere mate bezitten, een ander levenspad hebben oid, en daarom niet mee kan gaan in die vooruitstrevende belevingswereld. Wellicht kun je aanmoediging vinden via onderstaande inspiratie.

Deviation

glass is always full

Ondersteunende Quotes:

“Inside every cynical person, there is a disappointed idealist” – George Carlin

““Degenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen zijn degenen die het doen”. – Steve Jobs

“Be the change you want to see in the World” – Mahatma Ghandi

“We zijn beperkt, maar we kunnen de grenzen van onze beperkingen proberen terug te duwen.” – Stephen R. Covey

“Het grootste plezier in het leven is die dingen te doen waarvan de mensen gezegd hebben dat je ze niet kunt.” – Walter Bagehot

“Ga nooit op reis zonder een koffer vol met dromen”

“Do not lose hold of your dreams or aspirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live.” – Henry David Thoreau

Met dank aan https://futuraproject.wikispaces.com/idealistischFacebooklinkedin

0