De uitdagingen en kansen

Thuiswerken, ook na Corona?

De periode na de Intelligente Lockdown is onzeker maar de anderhalvemeter economie kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf en werksituatie. Is uw organisatie Coronaproof en wist u dat dit u dient op te nemen in uw de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Is uw organisatie Coronaproof en is dit opgenomen in de risico-inventarisatie?

Hoe organiseer je dit?

Blijven medewerkers thuiswerken en wat zijn de ervaringen?

Welke hygiënemaatregelen moeten worden genomen, wat betekent dit voor de kantoorinrichting, het aantal werkplekken en de routing.

Hoe vind je een balans tussen werk en prive?

Hoe blijf ik communiceren?

Hoe lang gaat dit duren?

Houdt iedereen zich aan de regels?

Dit zijn vragen waar bedrijven en instellingen de komende tijd invulling aan moeten geven.

Wij hebben bij diverse bedrijven en instelling ervaring opgebouwd voor onafhankelijk advies aan de hand van:

Uitvoeren van een Coronatoets als verplichte aanvulling op de risico-inventarisatie

Een persoonlijke inventarisatie / meting bij medewerkers over positieve en negatieve aspecten van thuiswerken (evaluatie thuiswerkperiode, ieders wensen in kaart brengen, maar ook ieders attitude t.a.v. besmettingsgevaar).

Opstellen of checken van Hygiënemaatregelen / protocollen tbv preventie

Opstellen protocol hoe te handelen in geval van besmetting

Zorgen voor veilig gedrag op de werkvloer .

Inrichten kantoor en werkplek (afstand tussen plekken / afscherming, looproutes, functionaliteiten etc.)

Faciliteren van thuiswerken, thuiswerkplekadvies en -instructie

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK