De uitdagingen en kansen

Thuiswerken, ook na Corona?

De periode na de Intelligente Lockdown is vooralsnog onzeker maar de anderhalvemeter economie zal ingrijpende gevolgen hebben voor voor uw werksituatie.

Is uw organisatie Coronaproof?

Hoe organiseer je dit?

Blijven medewerkers thuiswerken?

Welke hygiënemaatregelen moeten worden genomen, wat betekent dit voor de kantoorinrichting, het aantal werkplekken en de routing.

Hoe vindt je een balans tussen werk en prive,?

Hoe blijf ik communiceren?

Hoe lang gaat dit duren?

Houdt iedereen zich aan de regels?.

Dit zijn vragen waar bedrijven en instellingen de komende tijd invulling aan moeten geven.

Wij hebben bij diverse bedrijven en instelling ervaring opgebouwd voor onafhankelijk advies aan de hand van:

Een persoonlijke inventarisatie / meting bij medewerkers over werkbeleving (evaluatie thuiswerkperiode, ieders wensen in kaart brengen, maar ook ieders attitude t.a.v. besmettingsgevaar).

Opstellen of checken van Hygiënemaatregelen / protocollen tbv preventie

Opstellen protocol hoe te handelen in geval van besmetting

Inrichten kantoor en werkplek (afstand tussen plekken / afscherming, looproutes, functionaliteiten etc.)

Zorgen voor veilig gedrag op de werkvloer .

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK