De risico-inventarisatie en -evaluatie is naast een wettelijke verplichting, een uitstekend hulpmiddel voor het opzetten en implementeren van een structureel arbo en – verzuimbeleid. De risico-inventarisatie laat zien wat de risico’s van uw bedrijf zijn en geeft aanbevelingen voor het oplossen van knelpunt of risicofactoren. Op basis hiervan wordt een concreet plan van aanpak gemaakt waarin in de tijd wordt uitgezet wie wat doet en wanneer.

In de praktijk is het vaak lastig om de risico-inventarisatie in te vullen. Aan welke eisen moet dit voldoen , heb ik daar voldoende kennis voor en hoeveel tijd gaat mij dit kosten?

Arboworld kan u hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat de risico-inventarisatie op een praktische wijze en begrijpelijk wordt ingevuld zonder te verzanden in veel papierwerk. Tevens zorgen we ervoor dat de risico-inventarisatie voldoet aan de toetsingseisen die door de overheid en arbodienst zijn gesteld. Sterker nog, indien gewenst kunnen wij ook voor de toetsing zorgdragen.

Wist u dat
Voor MKB-bedrijven met minder dan 25 medewerkers hoeft de RIE zelf niet getoetst te worden indien u gebruik maakt van een goedgekeurd instrument. Wij kunnen u hierbij helpen.

Omdat elke risico-inventarisatie in onze ogen maatwerk moet zijn willen wij graag de aanpak en uitvoering met u persoonlijk bespreken via een vrijblijvend gesprek

AANVRAAG RISICO-INVENTARISATIE