De weg naar het Vernieuwde Werken

Er zal een tijd aanbreken waarbij de social distance kan worden afgebouwd en we weer op een ‘normale’ manier met elkaar kunnen gaan werken: HET VERNIEUWDE WERKEN.

Hoe gaan we dit inrichten en welke ervaring kan uit de periode ervoor worden meegenomen. Medewerkers geven aan meer thuis te willen werken. Werkt dit kostenbesparend? Wellicht kunnen nu echt nieuwe kantoorconcepten worden bedacht, zeker omdat Het Nieuwe Werken in de praktijk vaak niet werkt. Wat gaat u na Corona doen?

Thuiswerken, ook na Corona?

In deze fase kunt u gaan nadenken over:

Bezettingsgraad in kaart brengen. Wanneer zijn medewerkers wel niet op kantoor zijn

Evaluatie thuiswerken, welk positieve aspcten kunnen we meenemen

Werkprocessen en activiteiten in kaart brengen

Nieuwe werkplekconcepten toegespitst op de nieuwe organisatie

Positieve en negatieven aspecten van Het Vernieuwde Werken

Kosten-baten analyse, wat kost een werkplek op kantoor en thuis

Huurcontracten aanpassen

Arboworld helpt u met concreet advies over hoe u Het Vernieuwde Werken kunt gaan invoeren.

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK