De weg naar het Vernieuwde Werken

Er zal een tijd aanbreken waarbij de social distance kan worden afgebouwd en we weer op een ‘normale’ manier met elkaar kunnen gaan werken: HET VERNIEUWDE WERKEN .

Hoe gaan we dit inrichten en welke ervaring kunnen uit de periode ervoor worden meegenomen. Medewerkers geven aan meer thuis te willen werken. Werkt dit kostenbesparend?. Wellicht kunnen nu echt nieuwe kantoorconcepten worden bedacht, zeker omdat Het Nieuwe Werken in de praktijk vaak niet werkt.

Thuiswerken, ook na Corona?

In deze fase kunt u gaan nadenken over:

  • Bezettingsgraad in kaart brengen. Wanneer wel niet op kantoor zijn
  • Evaluatie thuiswerken
  • Werkprocessen activiteiten in kaart brengen
  • Nieuwe werkplekconcepten toegespitst op de organisatie
  • Positieve en negatieven aspecten van Het Vernieuwde Werken
  • Kosten-baten analyse, wat kost een werkplek op kantoor en thuis
  • Huurcontracten

Arboworld helpt u met een scan op welke u Het Vernieuwde Werken kunt gaan invoeren.

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK