Inrichten en ontwerpen

ergonomisch advies 
Door vroegtijdige aandacht voor arbo bij inrichten en ontwerpen kunnen werkplekken en werkprocessen optimaal en efficiënt worden ingericht, zo ook bij Het Nieuwe Werken

Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld:

  • Het opstellen en toetsen van een programma van eisen, bijvoorbeeld bij de bouw of inrichting van een nieuw pand, Voldoet het pand aan de arbo-eisen.
  • De keuze van bijvoorbeeld meubilair is het zaak dat het juiste wordt gekozen; wij helpen u met deze keuze door samen eisen en wensen op te stellen, leveranciers uit te zoeken, gebruikersinbreng maar ook instructies.
  • Waar moeten thuiswerkplekken of flexplekken aan voldoen, moeten deze worden vergoed, wat mag en kan de werkgever en de werknemer. 
  • Hoe kan op een handige en efficiënte wijze de (industriële) werkplek of het werkproces worden ingericht, zoals de routing, de hulpmiddelen, wie doet welke taak, maar ook instructies en trainingen  op de werkvloer.

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK