Onze aanpak

onze aanpak
Centraal in onze aanpak: Goede arbeidsomstandigheden leveren winst op voor uw bedrijf. Uw medewerkers zullen hun werk als prettiger ervaren en dus minder vaak verzuimen, de productiviteit in het bedrijf wordt verhoogd, de kwaliteit wordt verbeterd, medewerkers zijn meer betrokken, zullen fouten eerder ontdekken en problemen eerder oplossen en het imago van uw bedrijf zal verbeteren.

In de praktijk blijkt het vaak lastig om handen en voeten te geven aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden:

 • het kost veel tijd, geld of administratieve rompslomp
 • u bent maar een klein bedrijf
 • u heeft een laag verzuim
 • adviezen zijn vaak niet haalbaar, niet concreet genoeg
 • u moet al aan zoveel wettelijke verplichtingen voldoen

  Onze no-nonsens aanpak gaat u helpen!

Onze aanpak:
1. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om uw wensen en behoefte te bepalen en uw vragen te beantwoorden.
2. Wij stellen een concreet plan voor u op waarin wij aangeven op welke wijze u de arbeidsomstandigheden gaat verbeteren.
3. Wij helpen u dit plan van aanpak uit te voeren en te bewaken.

Wat wij bieden:

 • Persoonlijk contact en directe hulp
 • Maatwerk
 • Minimaal twee keer per jaar bezoek
 • Helpdesk
 • Lage tarieven door minimale overhead
 • Netwerk van specifieke deskundigen

AANVRAAG VRIJBLIJVEND GESPREK