Projecten

Hier vindt enkele projecten, adviestrajecten werkplekonderzoeken en stoelmassages die de afgelopen periode door Arboworld en partners bij klanten zijn uitgevoerd.

Opstellen Corona protocol praktijk- en beroepsonderwijsonderwijs
Voor de sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platform VMBO, en
Lecso is door Arboworld een ‘Coronacheck Praktijklessen’ gemaakt die de scholen kunnen gebruiken om praktijklokalen Coronaproof in te richten.


 

Opleiding Werkplekcoaches bij Nooteboom Trailers
Mooi recent voorbeeld van de aanpak van fysieke belasting van monteurs door opleiding werkplekcoach. Tijdens dit traject werd voor het bedrijf en coaches duidelijker dat werkgerelateerde factoren en vroegtijdige aandacht belangrijk zijn om verzuim te voorkomen. Veel bedrijven hebben verzuimprocedures voor elkaar maar vergeten naar de werkaspecten, vroegsingalering en nog beter naar preventie en gezondheid te kijken. Door de inzet van werkplekcoaches kan sneller en directer op de werkplek worden ingegrepen.

nooteboom nieuw


 

Dagje instructie bij Baker Tilly Berk
Preventieve aandacht voor werkomstandigheden kan ook door en dagje instructie te geven. Bij een landelijk werkend accountantskantoor wordt jaarlijks een dag georganiseerd waarop ik als ergonoom langskom en medewerkers instrueert en helpt met de werkplek en werkhouding. Het bedrijf heeft een laag verzuim en wil dit graag zou houden. Medewerkers zien het als een positieve vorm van aandacht: dure aanpassingen hoeven veelal niet worden gedaan

baker nieuw


 

Inzet ergonoom van Arboworld op wereldwijde hoofdkantoor TNT Express 
Door de Europees register ergonoom wordt structurele ondersteuning geboden aan de organisatie en medewerkers op het hoofdkantoor van TNT Express te Hoofddorp. Jaarlijks wordt het Arbo plan van aanpak bijgesteld  en maandelijks worden medewerkers ingestrueerd en bij verbouwing en herinrichting wordt in een vroegtijdig stadium ergonomische expertise ingezet.  Daarnaast worden activiteiten op het gebied van Gezond Werken ondersteund.

TNT nieuw


 

Stoelmassage op medewerkersdag SVN 
Een stoelmasseur van Arboworld heeft op de  landelijke medewerkersdagen van de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN)  in 2012 en 2013 bij  de stand van Kimberly Clark bezoekers een stoelmassage gegeven.

KC nieuw


 

Stoelmassage Arboworld bij Gemeente Neder-Betuwe
Medewerkers van Gemeente Neder-Betuwe krijgen in het najaar een stoelmassage aangeboden in het nieuwe Gemeentehuis. Daarnaast helt Arboworld de Gemeente bij de implementaie van Het Nieuwe Werken en bij de Risico-inventarisatie en -evaluatie.

nederbetuwe nieuw


 

Ergonomisch advies Arboworld bij herbouw zendmast Hoogersmilde
Bij de herbouw van de zendmast in Hoogersmilde heeft VolkerWessels Telecom aan Arboworld gevraagd een advies te geven over de fysieke belasting van medewerkers die ruim 200 meter in de zendmast moet klimmen. Wat is de energetisch belasting, is het klimmen verantwoord, moet er rust worden gehouden zijn vragen waarop door middel van onderzoek concreet antwoord is gegeven.

volker nieuw


 

Ergonomisch onderzoek Arboworld bij WegenerMedia
Door Europees register ergonoom van Arboworld is bij WegenerMedia een aantal ergonomische onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast onderstund Arboworld WegenerMedia bij het opzetten van een arbobeleid, zoalsd het opstellen van procedures over werkplekonderzoek en de implementatie van het beleid

wegener nieuw


 

Arboworld adviseert en begeleidt De HeideSmid
Arboworld helpt De HeideSmid bij de vormgeving en borging van de Arbozorg. De HeideSmid investeert in de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Jaarlijks is er structureel overleg.

heidesmid nieuw


 

Ergonomisch onderzoek en advies bij Bilderberg Hotels
Arboworld adviseert en begeleidt Bilderberg hotels bij Arbozorg en ergonomische vraagstukken zoals instructies en werkplekonderzoek.

bilderberg nieuw


 

Ergonomisch onderzoek en advies bij Ironmountain
Arboworld adviseert en begeleidt Ironmountain bij Arbozorg en ergonomische vraagstukken zoals instructies en werkplekonderzoek, en herinrichting

ironmountain nieuw